EUROPEAN RURAL PARLIAMENT

Click here to download the PDF file.

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ

Մենք՝ 16 երկրից ավելի քան 70 երիտասարդ մասնագետներս, հավաքվել ենք Քանդասում (Իսպանիա)՝ քննարկելու Եվրոպայում գյուղաբնակ երիտասարդների առջև ծառացած կարևորագույն մարտահրավերներն ու խնդիրները: Անցած 2 տարիների ընթացքում իրականացված ցանցային տարբեր գործողությունների արդյունքում Գյուղական Երիտասարդական Եվրոպական 2-րդ Խորհրդարանը մշակել է այս հռչակագիրը, որն ուղղված է բարելավելու գյուղաբնակ երիտասարդների կյանքը: Մենք կոչ ենք անում եվրոպական ազգային և տեղական պետական մարմիններին, գյուղական զարգացման կազմակերպություններին և այլ շահագրգիռ կողմերին հաշվի առնել երիտասարդների կարիքներն ու կարծիքը և գործել համահունչ:

Բազմազան հնարավորություններ տնտեսական գործունեության համար

Գյուղի և քաղաքի ապրելակերպի և աշխատանքային պայմանների միջև կա զգալի տարբերություն: Գյուղատնտեսությունը և գյուղական զբոսաշրջությունն այլևս բավարար չեն գյուղական տնտեսությունը պահպանելու համար: Ուսումնասիրություններն ու զարգացումը, ինչպես նաև գյուղական տնտեսության դիվերսիֆիկացիան դարձել են ավ ...

Read More →