HoT Ելակետային հետազոտություն

Սիվիտտա Արմենիա խորհրդատվական ընկերության կողմից կատարվել է հետազոտության առաջնային և երկրորդային մեթոդներով իրականացված բազային հետազոտություն: Այն աջակցել է HoT Ակադեմիայի մշակմանը՝ մատնանշելով ուղղությունները, որոնցում պետք էր աջակցություն ցուցաբերել Տավուշի ու Գեղարքունիքի մարզերի երիտասարդներին: Հետազոտության գծապատկերներին ու վերլուծություններով սահիկաշարին կարող եք ծանոթանալ  այստեղ։