Մեր Առաքելությունը

Զարգացման Սկզբունքներ ՀԿ-ը շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որի նպատակն է աջակցել մարդկանց  կարողությունների զարգացմանն ու համայնքների հզորացմանը, ինչը կնպաստի բնակչության կյանքի որակի բարելավմանը: Զարգացման Սկզբունքներ ՀԿ-թյան տեսլականն ուղղված է հասարակության և շրջակա միջավայրի խաղաղ, ներդաշնակ և արժանապատիվ կյանք ստեղծելուն: 2004 թ-ից ի վեր Զարգացման Սկզբունքներ ՀԿ-ը ՀՀ տարբեր համայնքներում իրականացնում է  զանազան ծրագրեր՝ ուղղված համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, գյուղաբնակ երիտասարդների և կանանց կարողությունների հզորացմանը, գյուղական զբոսաշրջության և ձեռնարկատիրութան խթանմանը, սոցիալական ձեռնարկությունների ստեղծմանը և ձեռներեցության խորհրդատվական աջակցությանը: ՀԿ-ը աշխատում է իր սահմանած սկզբունքների հիման վրա: Այդ սկզբունքներն են՝  նորարարությունը, կոմպետենտությունը, պատասխանատվությունը, նպատակայնությունն ու իրավահավասարությունը, որոնք և ձևավորում են Զարգացման Սկզբունքներ ՀԿ-թյան գործունեության անկյունաքարերը:

Առաքելություն

Մեր առաքելությունն է աջակցել մարդկանց  կարողությունների զարգացմանն ու համայնքների հզորացմանը:

Աջակցեք մեզ

Մեր ծրագրերն ուղղված են գյուղական համայնքային կյանքի զարգացմանն ու կայունացմանը: Միացե՛ք և աջակցե՛ք մեզ:

Նվիրաբերիր քո նախընտրած նախաձեռնությանը

Աջակցիր Հայաստանի գյուղաբնակ ընտանիքներին հաղթահարել աղքատությունը և դառնալ ինքնապավեն՝ նվիրաբերելով «Հայ ընտանիք» նախաձեռնությանը՝ 1500 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ

Այս նախաձեռնությունը հնարավորություն կտա կարիքավոր ընտանիքին տրամադրել գյուղատնտեսական ներդրումներից (կով, ոչխարներ, այծեր, խոզեր, մեղվափեթակներ, ընտանի թռչուններ) որևէ մի տեսակ՝ կախված այն հանգամանքից, թե ընտանիքը որ ներդրման կարիքն ունի, ինչպես նաև կտրամադրվի համապատասխան տեխնիկական աջակցություն և ուսուցում:

Donated 0%
720000AMD to go

Այս փաթեթը հնարավորություն կտա 20 կարիքավոր ընտանիքի տրամադրել գյուղատնտեսական ներդրումներից (կով, ոչխարներ, այծեր, խոզեր, մեղվափեթակներ, ընտանի թռչուններ) որևէ տեսակ՝ կախված այն հանգամանքից, թե ընտանիքը որ ներդրման կարիքն ունի, ինչպես նաև կտրամադրվի համապատասխան տեխնիկական աջակցություն և ուսուցում: «Հայկական գյուղը» 25000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ փաթեթ է: Ծրագրի մասին Հայաստանում գործազրկության բարձր մակարդակի արդյունքում ստեղծվել են ծանր սոցիալ-տնտեսական պայմաններ՝ ներառյալ

Donated 0%
720000AMD to go