Ձեռնարկատիրական գրագիտություն

Ֆինանսական գրագիտություն

Թվային գրագիտություն

Իրավական գրագիտություն

Հաղորդակցության գրագիտություն

Օտար լեզվով հաղորդակցություն