ՍԵՐՏՈՒՐ 2

Արդի ժամանակներում զբոսաշրջության միջազգայնացումը դարձել է գրեթե անհրաժեշտություն: Զբոսաշրջության համաշխարհային շուկայում ՓՄՁ-ների մրցունակությունը, որպես զբոսաշրջության ոլորտի կայունության վրա ազդող հիմնական գործոն, պետք է կառուցել միջազգային մակարդակով: Սա է պատճառը, որ զբոսաշրջության ոլորտում միջազգային փորձի փոխանակումը դարձել է և՛ կարևոր, և՛խիստ անհրաժեշտ: Այս ծրագրի միջսահմանային համագործակցությունը հիմնված է՝ միացյալ ուժերի, ընդհանուր նպատակի իրականացման, աշխատանքային թիմի և ֆինանսավորման վրա: CERTOUR «ՓՄՁ-ների  կառավարման բարելավման» ծրագրի հիմնական գաղափարն ուղղված է ՓՄՁ-ների աշխատակիցների նոր գործիքների, հմտությունների,  մրցունակ և ժամանակակից կառավարման, նոր մեթոդների մշակմանը և պրակտիկ կիրառմանը: Կառավարման գործիքների փորձնական կիրառումը (Pilot) ներառում է հետևյալ գործողությունները:

ՍԵՐՏՈՒՐ 2 ՓՄՁ-ՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՓՄՁ-ներին համապատասխան կառավարման գործիքների մշակում Միջազգային փորձագետների/ուսուցանողների խմբի ստեղծում և վերապատրաստում Կառավարման գործիքների հարմարեցումը յուրաքանչյուր ՓՄՁ-ը Փորձնական կիրառություն (էլ.ուսուցանում, մենթորինգ/վերահսկողություն) Փորձի փոխանակում (ճանաչողական այցեր) Ծրագրի գործընկեր երկրներն են՝ Հայաստան, Ուկրաինա, Թուրքիա, Հունաստան և Ռումինիա: Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

Բիզնեսի զարգացմանը նպաստող կազմակերպություններ
Զբոսաշրջության ոլորտի
ՓՄՁ-ներ
Փորձագետներ
Հանրություն

ՍԵՐՏՈՒՐ 2 ՓՄՁ-ՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Նման խոշոր միջազգային համագործակցությունն արժեքավոր ներդրում է զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանն ու բարելավմանը:  Ակնկալվում է, որ այս ծրագիրը շարունակական ազդեցություն է ունենալու ոլորտի և թիրախային խմբերի վրա: Թիրախային խումբ հանդիսացող ՓՄՁ-ներն այս ծրագրի շնորհիվ զարգացնելու են իրենց կառավարման հմտությունները և հետագայում հանդես են գալու, որպես ոլորտի հաջողված օրինակներ: CERTOUR ծրագրի համագործակցական ցանցն ամրապնդվելու է և ծրագրի արդյունքները ներառյալ ծրագրի փորձագետների ցանկը, կառավարման գործիքները,  ուսումնական փաթեթը, ինչպես նաև էլեկտրոնային ուսուցման պլատֆորմը հասանելի է լինելու բոլոր շահագրգիռ անձանց և կազմակերպություններին: