Սոցիալական ձեռնարկատիրության հեռահար դասընթացներ Եվրոպական միության աջակցությամբ

Click here to download the PDF file.

Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող EU4Youth նախաձեռնության շրջանակներում հայկական «Զարգացման Սկզբունքներ» ՀԿ-ը, համագործակցելով Mercy Corps միջազգային կազմակերպության և վրացական «Բիզնես խորհրդատվական կազմակերպությունների ասոցիացիա» (ABCO)–ի հետ,  իրականացնում է  Սոցիալական ձեռնարկատիրությունը Հայաստանում և Վրաստանում (SEAG) ծրագիրը: 
 
Հուլիսի 6-ին և 13-ին, §Զարգացման Սկզբունքներ¦ ՀԿ-ը, հաշվի առնելով Covid19 համավարակի վտանգը, կազմակերպեց հեռահար դասընթացներ, որոնց գլխավոր նպատակն էր կատարելագործել երիտասարդ սոցիալական ձեռնարկատերերի հմտություններն ու գիտելիքները՝ ներգրավվելով դասընթացներին սոցիալական ձեռնարկատիրության (ՍՁ) ոլորտի լավագույն փորձագետներին: Հեռահար հանդիպումներին, որ  կազմակերպվել էին ZOOM հարթակում, միացել էին 150-ից ավել մասնակից ՀՀ 3 մարզերից՝ Շիրակ, Լոռի և Տավուշ: Վեբինարների առաջին բաժնում Զարգացման Սկզբունքներ ՀԿ-ն նախագահ Անահիտ Ղազանչյանը հակիրճ ներկայացրեց ծրագրի խնդիրներն ու բաղադրիչները, որից հետո ծանոթացրեց  գործողությունների պլանին և նեթէթի ...

Read More →