ՍՁՀՎ ծրագիր.

Սոցիալական ձեռնարկատիրությունը Հայաստանում և Վրաստանում
Նախագծի մասին
EU4Youth նախաձեռնության շրջանակներում Mercy Corps-ը և նրա գործընկերները`Բիզնես խորհրդատվական կազմակերպությունների ասոցիացիան (ABCO) և ՛՛Զարգացման Սկզբունքներ՛՛ՀԿ-ը Սոցիալական Ձեռնարկատիրությունը Հայաստանում և Վրաստանում (SEAG) ծրագրի շրջանակներում նպատակ ունի ներգրավել երիտասարդությանը սոցիալական փոփոխություններ նախաձեռնելուն:

Ծրագրի տևողությունը` 30 ամիս է  2020 թ. հունվարի 6 - 2022 թ. հուլիսի 6

Ծրագրի հիմնական նպատակը Հայաստանում և Վրաստանում սոցիալական ձեռներեցության ոլորտում երիտասարդության (18-29 տարեկան) ձեռնարկատիրական ներուժի ամրապնդումն է՝ նվազեցնելով անհավասարությունը, նպաստելով երիտասարդության միավորմանը և ներգրավմանը:
Ծրագրի գլխավոր նպատակն է և՛ Հայաստանում, և՛ Վրաստանում, ներգրավել երիտասարդների առավել խոցելի խմբերին և մասնավորապես այն ձեռնարկություններին, որոնք աշխատում են լուծել ամենակարևոր սոցիալական և բնապահպանական խնդիրները, որպեսզի ծրագրի շնորհիվ հասնենք 3 հիմնական արդյունքի:
Երիտասարդ սոցիալական ձեռնարկատերերի կատարելագործված հմտություններ, թարմ գիտելիքներ և հնարավորություններ սոցիալական ձեռնարկատիրության ոլորտում:
Երիտասար ...

Read More →