Սերտուր 2 ՓՄՁ-ների կառավարման բարելավման ծրագիր.

Ծրագրի նկարագրություն

Արդի ժամանակներում զբոսաշրջության միջազգայնացումը դարձել է գրեթե անհրաժեշտություն: Զբոսաշրջության համաշխարհային շուկայում ՓՄՁ-ների մրցունակությունը, որպես զբոսաշրջության ոլորտի կայունության վրա ազդող հիմնական գործոն, պետք է կառուցել միջազգային մակարդակով: Սա է պատճառը, որ զբոսաշրջության ոլորտում միջազգային փորձի փոխանակումը դարձել է և՛ կարևոր, և՛խիստ անհրաժեշտ: Այս ծրագրի միջսահմանային համագործակցությունը հիմնված է՝ միացյալ ուժերի, ընդհանուր նպատակի իրականացման, աշխատանքային թիմի և ֆինանսավորման վրա: CERTOUR «ՓՄՁ-ների  կառավարման բարելավման» ծրագրի հիմնական գաղափարն ուղղված է ՓՄՁ-ների աշխատակիցների նոր գործիքների, հմտությունների,  մրցունակ և ժամանակակից կառավարման, նոր մեթոդների մշակմանը և պրակտիկ կիրառմանը: Կառավարման գործիքների փորձնական կիրառումը (Pilot) ներառում է հետևյալ գործողությունները: ՓՄՁ-ներին համապատասխան կառավարման գործիքների մշակում Միջազգային փորձագետների/ուսուցանողների խմբի ստեղծում և վերապատրաստում Կառավարման գործիքների հարմարեցումը յուրաքանչյուր ՓՄՁ-ը Փորձնական  կիրառություն (էլ.ուսուցանում, մենթորինգ/վերահսկողություն) Փորձի փոխանակում (ճանաչողական այցեր) Ծրագրի գործընկեր երկրներն են՝ Հայաստան, Ուկրաինա ...

Read More →