$0.000

«Զարգացման սկզբունքներ»-ը շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որի նպատակն է աշխատել մարդկանց հետ և հզորացնել նրանց՝ ստեղծելու դրական փոփոխություն նրանց կյանքում:
«Զարգացման սկզբունքներ»-ի տեսլականն է՝ հասարակության և շրջապատի հետ ներդաշնակության մեջ ապրող մարդիկ:

Առաքելությունը

Մեր առաքելությունն է՝ աշխատել մարդկանց հետ և հզորացնել նրանց՝ ստեղծելու դրական փոփոխություն նրանց կյանքում:

Read more

Support Us

Our projects address the needs of the rural people and transform their lives. Donate now and support our projects to transform many more lives.

Read more

Campaigns