Զարգացման Սկզբունքներ ՀԿ-ը շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որի նպատակն է աջակցել մարդկանց  կարողությունների զարգացմանն ու համայնքների հզորացմանը, ինչը կնպաստի բնակչության կյանքի որակի բարելավմանը: Զարգացման Սկզբունքներ ՀԿ-թյան տեսլականն ուղղված է հասարակության և շրջակա միջավայրի խաղաղ, ներդաշնակ և արժանապատիվ կյանք ստեղծելուն: 2004 թ-ից ի վեր Զարգացման Սկզբունքներ ՀԿ-ը ՀՀ տարբեր համայնքներում իրականացնում է  զանազան ծրագրեր՝ ուղղված համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, գյուղաբնակ երիտասարդների և կանանց կարողությունների հզորացմանը, գյուղական զբոսաշրջության և ձեռնարկատիրութան խթանմանը, սոցիալական ձեռնարկությունների ստեղծմանը և ձեռներեցության խորհրդատվական աջակցությանը: ՀԿ-ը աշխատում է իր սահմանած սկզբունքների հիման վրա: Այդ սկզբունքներն են՝  նորարարությունը, կոմպետենտությունը, պատասխանատվությունը, նպատակայնությունն ու իրավահավասարությունը, որոնք և ձևավորում են Զարգացման Սկզբունքներ ՀԿ-թյան գործունեության անկյունաքարերը:

 

 

Mission

Մեր առաքելությունն է աջակցել մարդկանց  կարողությունների զարգացմանն ու համայնքների հզորացմանը:

Read more

Support Us

Մեր ծրագրերն ուղղված են գյուղական համայնքային կյանքի զարգացմանն ու կայունացմանը: Միացե՛ք և աջակցե՛ք մեզ:

Read more

Campaigns